គម្រោង

បង្ហាញខ្មែរ

ផ្សារជីបម៉ុង មេហ្គាម៉ល

បូរី ប៉េងហួត ដឹ ស្តាដាយមិន

បូរី​ ជីបម៉ុង លែន

គំរោងអគ្គិសនីថាមពលសូឡាទី១ ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ

បូរី ប៉េងហួត ដឹស្តាមេរ៉ាហ្គាដិន

បូរី ប៉េងហួត ហ្គ្រេនស្តា ផ្លាទីនីម

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់

គំរោងអគ្គិសនីថាមពលសូឡាទី២ ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ